Lisateenused

Meie firma eristub teenuse pakkumise hea organiseerituse ning äriprotsesside ja arvestusmeetodite pideva täiustamisega, mis tagab meie teenuse kõrge efektiivsuse.

Pakutavad ühekordsed teenused:

  • "nullkäibedeklaratsiooni" koostamine ja esitamine;
  • "nullidega bilansi" koostamine ja esitamine;
  • raamatupidamise aastaaruande koostamine kliendi poolt esitatud andmete alusel;
  • igakuiste aruannete esitamine kliendi poolt esitatud andmete alusel;
  • palgaarvestus koos mahaarvamistega;
  • kliendi esmaste raamatupidamis- ja maksuarvestusdokumentide ennistamine;
  • igapäevaste finantsmajanduslike toimingute konsultatsioonid.