Väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele

Oleme Eesti raamatupidamisteenuste turul alates 2011. aastast ning tagame pakutava teenuse kõrge kvaliteedi, meie töötajate pädevuse ja tähelepanu klientide suhtes.

Meie firma eristub teenuse pakkumise hea organiseerituse ning äriprotsesside ja arvestusmeetodite pideva täiustamisega, mis tagab meie teenuse kõrge efektiivsuse.

Pakume ettevõtetele järgmisi teenuseid:

 • optimaalsed raamatupidamise ja maksustamisalased lahendused väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele;
 • raamatupidamis- ja maksuarvestus;
 • esmaste arvestusdokumentide sisestamine platvormil „1C Raamatupidamine“;
 • maksude vormistamine;
 • esmaste personalidokumentide ettevalmistamine;
 • koosseisunimestike koostamine;
 • palgaarvestus;
 • aruannete esitamine Maksu- ja tolliametile;
 • aruannete esitamine Statistikaametile;
 • elektrooniliste raamatupidamise aastaaruannete koostamine, rakendamine ja esitamine;
 • audiitoriteenused;
 • vahearuannete koostamine pankade, krediidi- ja teiste finantsasutuste jaoks.