Eraettevõtjatele

Oleme Eesti raamatupidamisturul alates 2011. aastast ning tagame pakutava teenuse kõrge kvaliteedi, meie töötajate pädevuse ja tähelepanu klientide suhtes.

Meie firma eristub teenuse pakkumise hea organiseerituse ning äriprotsesside ja arvestusmeetodite pideva täiustamisega, mis tagab meie teenuse kõrge efektiivsuse.

Pakume eraettevõtjatele järgmisi teenuseid:

  • raamatupidamis- ja maksuarvestus;
  • esmaste arvestusdokumentide sisestamine platvormil „1C Raamatupidamine“;
  • abi maksude arvutamisel ja maksmisel;
  • esmaste personalidokumentide ettevalmistamine (palgatöötajate olemasolul);
  • koosseisunimestike koostamine (palgatöötajate olemasolul);
  • palgaarvestus (palgatöötajate olemasolul);
  • kõikide aruannete esitamine paberkandjal;
  • raamatupidamisaruanded koostatakse platvormil „1C Raamatupidamine“ ning esitatakse paberkandjal arvestusperioodi lõpul.