Alustavale ettevõttele

HHP RAAMATUPIDAMINE pakub Teie alustavale ettevõttele raamatupidamise kompleksteenust (raamatupidamisarvestust).

Raamatupidamisarvestuse teenuse hulka kuulub:

 • maksustamisalane esmane konsultatsioon;
 • raamatupidamis- ja maksuarvestus;
 • esmaste arvestusdokumentide sisestamine platvormil „1C Raamatupidamine“;
 • maksude vormistamine;
 • esmaste personalidokumentide ettevalmistamine;
 • koosseisunimestike loomine;
 • palgaarvestus;
 • aruannete esitamine Maksu- ja Tolliametile;
 • aruannete esitamine Statistikaametile;
 • elektrooniliste raamatupidamise aastaaruannete koostamine, rakendamine ja esitamine;
 • audiitoriteenused;
 • vahearuannete koostamine pankade, krediidi- ja teiste finantsasutuste jaoks.